RADOMAN KANJEVAC - kritika  

 


KNJIGA O IZGUBLJENOJ CELINI               

Kad imate roman ili zbirku pesama, eseja ili sličnih žanrovskih tekstova, koji imaju tu vrstu autopoetičkog pristupa, kakav imate u knjizi „Čovek u senci“, uvek imate prostora gde pisac može sebi da dopusti nešto što bismo pomalo banalno nazvali prazan hod, da se odmori od jakih misli, da pripremi čitaoca za neki možda još jači zaključak, da napravi ritam jedne šire autopoetičke tvorevine, unutar koga bi se čitalac mogao snalaziti. Kod Radomana Kanjevca toga nema.

Kada se odlučite da napišete ovakvu knjigu vi morate da shvatite da ono što pišete jeste jedan produženi krak svesti o tome da mi živimo u jednom svetu koji je potpuno atomiziran, gde celina više ne postoji, gde upravo fragmenti govore mnogo više o celini nego celina sama. Kao u onoj Borhesovoj priči o kolekcionaru, o čoveku koji se, nezadovoljan slikom sveta u kome živi, napokon rešio da napravi mapu, upisujući gradove, reke, planine, da bi na kraju - a taj se kraj podudara sa krajem njegovog života - shvatio da je u stvari nacrtao svoj lik. Radoman Kanjevac je u ovoj knjizi otišao možda i korak dalje. Dakako da mi u ovim malim, autopoetičkim mikroesejima, možemo da prepoznamo i njegov lik, ali pre svega u jednoj svojoj intelektualnoj i duhovnoj kompleksnosti. Taj duh nije nekakvo cerebralno znanje o pojavama, nego pre svega duboko osećanje koje rezultira ovim malim autopoetičkim mikroesejima. Kada budete čitali ovu knjigu videćete da njen sadržaj - taj kratak spisak tema i poglavlja na početku knjige - služi samo da vas podseti da u svakome ovom malom mikroeseju i fragmentu prepoznate jedan od tih pojmova.

Teško je u svetu fragmenata napisati fragmentarnu knjigu, a želeti pritom da ta knjiga progovori o nekakvoj izgubljenoj celini, o tragovima smisla koji postoje po obodima našeg postojanja, u istoj meri koliko je teško biti intelektualac na početku 21. veka u Srbiji. Imam utisak da još nije prošlo vreme u kome su neki od ovih eseja nastajali. Ne ispadamo više iz autobusa, ali dakako ispadamo iz smisla, ispadamo iz istorije. Radoman Kanjevac je čovek koji se nije dao prevariti i koga belle epoque na početku 21. veka u Srbiji nije dala prevariti. Naprotiv, mislim da ga je još više opomenula i da ima smisla objaviti jednu ovakvu knjigu i da još mnogo više smisla ima pustiti je negde iz tmine svoje radne sobe i te pozicije mislećeg čoveka koji zaista jeste uvek u senci. Savremeni svet je sve više osvetljen, a nekako je sve više i više  senke. Dobro je što je neko i o toj vrsti trajanja i bivanja progovorio. Ja vam preporučujem da stalno čitate ovu knjigu, pošto imam utisak da je nju Radoman Kanjevac stalno i pisao i da se to pisanje nije završilo, bez obzira što mi ovde stojimo pred jednom individualizovanom i krajnje subjektivizovanom povesti jednoga vremena.

Petar Arbutina, književni kritičar


O ČOVEKU U SENCI
 
Bez razmišljanja izdvajam knjigu „Čovek u senci“ Radomana Kanjevca. (Službeni glasnik, Beograd 2010.)

U najboljoj tradiciji mislilaca racionalizma Kanjevac je segmentirao svoje mikro memoare iz sadašnjosti na poglavlja: O književnosti, O vlasti, O slobodi, O vremenu, O simbolima, O novinarstvu, O ljudima, O narodu, O istini i laži, O gradovima.... Mazohistički sam verovala da danas ne postoje ljudi kao Duško Radović, dovoljno velike emocionalne energije i moralne izdržljivosti da ne osećaju gorčinu. Zahvaljujući „Čoveku u senci“ , sada vidim da nisam bila u pravu. Bilo da govori o kratkoj kosi feministkinja, srpskom novinarstvu ili Dostojevskom, puna mera ljudskosti, misterija koju u nedostatku boljeg termina nazivamo „poetskom pravdom“ obasja nas u svakoj Kanjevčevoj majstorskoj crtici iako on govori o vremenu, čija težina izmiče svakom poređenju.

“Slobodan je onaj čovek koji se ne plaši svojih reči i tuđih postupaka” (poglavlje O slobodi).

Marija Midžović, pesnikinja, urednik Književnog magazina

(Odgovor u „Tanjugovoj“ anketi: Koja knjiga je, po Vašem mišljenju, obeležila 2010. godinu)

MUDRAC IZ SENKE

Peca Popović

Čovek u senci piše knjige malog obima, ali velike vrednosti. Takav je to čovek. Ne pišući iz obaveze prema savremenicima, iza sebe oduvek ostavlja bisere. Šta god da je radio, radio je bolje od drugih, uvek izazivajući pažnju a čuvajući izabranu senu. Njegova osma knjiga „Čovek u senci“, sastavljena od literarnih odlomaka, marginalija i zabeleški, okarakterisao bih „predaha uz pesme“, događaj je više vrste. To su „Znakovi pored puta“ za rokenrol generacije. To je pisanje kao poezija, kao žudnja za dobrotom, kao življenje, kao sudbina.

Reč je o izdvojeniku svojeglave sorte, mudracu, drzniku, autentičnom misliocu i vlasniku zanosne poetike. Radoman Kanjevac (1960) nije samo „pesnički ponos Sjenice“ već velika činjenica naše književne scene. Nekadašnji glavni i odgovorni urednik Studentskog radio – programa Indeks 202, košnice iz koje su izlazile dragocene emisije – Prodor, Niko kao ja, To je samo rokenrol – i primeri inovativnog i angažovanog radio – novinarstva, videvši kako patriotski angažman mrvi, potražio je izazove na drugoj strani. Maja 1989. godine bio je čelnik televizijskog Ok kanala, prve nezavisne televizije u Beogradu, medijskog proboja na jugoslovenskom planu i preteče kasnijeg otvaranja, oslobađanja... Sve do uništenja medijske scene. Slobodu da misli svojom glavom platio je preskupo, ali i doživeo da vidi kako se njegovi mitatori brukaju.

Paralelno, široj rokerskoj populaciji Kanjevac, napojen Dostojevskim, Njegošem i Vendersom, poznat je kao pisac stihova za muziku grupe Galija u fazi njenog uspona. Stvorivši u godinama događanja naroda i legalizacije beščašća trilogiju koneptualno snažnih albuma od divnih pesama, pokazao je da ne treba ćutati u vremenu opasnom za različito mišljenje i pevanje. Umoran od politike, devedesetih se godina okrenuo rudniku u sebi i počeo da iskopava zbirke blistave poezije. O Radomanovoj poemi „Mislim da ne znaš s kim imaš posla, mala“, objavljenoj 2000, fluorescentni Draško Ređep će zaključiti da, posle Vere Pavladoljske Bećkovića, u srpskoj lirici opredeljeno ljubavnoj nije bilo sličnog štiva koje bi vlastito okruženje posmatralo ne kao scenografiju nego i kao sudbinu.

„Niti kockar iz Nikšića, niti pesnik iz Valjeva“, Kanjevac je smislom za reskir i darom za biljurni stih otišao daleko. Rano naučivši da je politika posao za ljude koji su više opsednuti sobom u istoriji nego ljudskom dušom, poklonio se poeziji, sačuvavši svoj jasan put između raskoraka plemenite ideje i bedne realizacije. Na složeno pitanje ko je i kada pesnik, slučaj Radomana Kanjevca je jednostavan: valja biti talentovan i etičan. U zemlji koja pamti toliko poeta slabe kičme, strašljivaca i dodvornika, stoji na izdvojenom mestu, bandoglavo verujući da je moral važniji od veštine. Čuva ga mudra reč, časna biografija i ljubav onog tihog ali značajnog dela misleće Srbije koji u njemu prepoznaje iskustvo pesnika ovog jezika, ali i duh pevanja koji smrću Izeta Sarajlića nije nestao sa koordinata razmazanih medom i krvlju. Osvojivši slobodu da se ne plaši svojih reči ni tuđeg mišljenja, peva i piše u senci koja njemu prija, a nama znači. Kao razlika i kao primer.

En Pasant - Blic, 14. septembar 2010.

Zoran Paunović:

Pesma Perfect Day, koja u sebi sažima mnoge značajne odlike nove pesničke zbirke Radomana Kanjevca, ima dva glavna junaka. Njih dvojica sreću se na surčinskom aerodromu: jedan od njih, nije nevažno napomenuti, stigao je u limenom kovčegu. Onaj drugi, nešto živahniji, zvao se Lu Rid. I jedan i drugi uskratili su nam katarzu: pokojnik iz  mnoštva razloga, okasneli njujorški princ tame pored ostalog i zato što nije otpevao Perfect day. A istoimena pesma u zbirci Putujem tako postaje pesma o doživljaju koji se nikada nije odigrao, pesma nostalgije za nedoživljenim. Po toj se nostalgiji prepoznaju pesnici, čak i kada ne pišu pesme. Od nje boluje i Radoman Kanjevac. Koji, na radost ne tako malog broja čitalaca, pri tom još i piše pesme.

Sa takvim prtljagom, dabome, pesnik putuje sporo, a putuje sporo i zato što hoda korakom deteta i posmatra svet očima deteta kome je sve čudno, novo i čarobno. Efektno udružena sa rezignacijom i ironijom osavremenjenog bajronovskog junaka, ta detinja vizura ovde je jedan od najubedljivijih dokaza istinske pesničke zrelosti Radomana Kanjevca. Jer, mladi pesnici pokušavaju da budu pametniji i odrasliji no što jesu, dok zreli pokušavaju da dopru do deteta u sebi. Pravi pesnici odista umiru mladi, ali se radjaju matori, i već u dvadesetoj su neizlečivo umorni od života.

Tu vrstu umora u zbirci Putujem otklanja, pored ostalog, i impresivna ravnoteža prefinjene patetike i ne manje otmene ironije.


Ljiljana Šop:

Slučaj je hteo da ovu, najnoviju knjigu Radomana Kanjevca čitam paralelno sa knjigom norveškog profesora filozofije i kvantne fizike Hansa Grelana Filozofija osećanja. Ova kombinacija naučnog i pesničkog pristupa prokaženoj temi, prokaženoj već poodavno i u savremenoj poeziji, iz straha od patetike, sentimentalnosti, učinila je da odbacim u poslove kritike već dugo nametan otpor prema osećajnosti kao vrednosti nižega reda u odnosu na vrednost razumske, intelektualne poezije.

Ravnodušan prema zagovornicima teze o anahronosti i jeftinom ukusu naglašenih emocija Kanjevac indirektno upućuje na vrednost intimističke poezije, na kvalitete iskrenosti i jednostavnosti, neposrednosti i vrlo konkrentih, takoreći dnevnih povoda za pesmu. Ne mistifikujući pesnički čin, niti inspiraciju, ne insistirajući odveć na komplikovanoj formi, jezičkoj inovantnosti, stilskoj perfekciji, kao ni na takozvanim velikim temama u poeziji i efektima oneobičavanja, autor knjige Putujem  gaji poverenje u sopstvena iskustva i sećanja, u delotvornost slika, ideja, misli, stavova i atmosfere koju verno želi preneti svome čitaocu.


Draško Redjep:

kada dodjete u ove godine o čemu najviše razmišljate: O putovanju. Ali to nije samo putovanje u klasičnom turističkom smislu svakojakih naših godišnjih destinacija, nego je kod Kanjevca to putovanje, kao kod Ksavijea de Mestra, po vlastitoj sobi katkad, nespokojno, očajničko, sa refrenima koji nailaze sa raznih strana, koji se gube, koji se utapaju i koji nemaju katkad mesta u gustom štivu njegovih vrlo pregnantnih i probranih stihova. Za njega bi se moglo kazati da svoje knjige ne pravi kao izbor po srodnosti, nego kao izvor po srodnosti. Ivo Andrić, koji me je poučavao da treba tako pisati da ni korektora ne odvedemo na pogrešan put, sigurno bi bio oprezan sa ovom mojom intervencijom. Dakle, radi se oizvoru po srodnosti.

Kanjevac je danas popularan, ne samo zbog toga što je našim bulevarima, našem svetu preverovske lirike vratio jedan stari sjaj nego i po tome što nas je podsetio na nekoliko imena koja visoko stoje u svom našem pamćenju poezije.


Jasmina Ahmetagić:

Najnovija zbirka pesama Radomana Kanjevca ostavlja utisak da ima daleko više pesama nego što zaista ima. Taj utisak obilja proizilazi iz jednog osećanja da ima više stvarnosti nego reči u pesmi, odnosno više misli nego reči, što je dosta neuobičajena pojava u jednom vremenu u kojem poezija izlazi tako što zapravo reči idu ispred misli. Kanjevčeva poezija je komunikativna, ali nije raspričana, nikada ne završava u nekoj glagoljivoj banalnosti, a jednostavnost, koju smatram vrlinom, u ovoj poeziji zapravo podrazumeva da se pesnik sa lakoćom kreće kroz stihove i da, uprkos tome što koristi metafore, tu nije reč o nagomilavanju metafora nego o potrebi da se drugi pozove na dijalog. U  njegovoj poeziji, u kojoj u jednoj ranijoj zbirci postoji stih "usamljenost je prava mera slobode", stalno se na komunikaciju poziva drugi. Radoman Kanjevac se kao pesnik menja i uobličava, ali suštinski zapravo ostaje na istom tragu, ostaje veran svojim temama, svom načinu vidjenja stvari, a to govori da je on u poeziji iskren. Iz zbirke u zbirku on se, dakle, menja koliko se kao ličnost menja, ali u isti mah iznosi nešto što je prepoznatljivo njegovo.


Bojana Stojanović Pantović:

Kanjevac nije refleksivan pesnik, iako on puno ima tih diskurzivnih elemenata, angažovanih stavova koji se pojavljuju u njegovim stihovima, već upravo pesnik atmosfere, pesnik jednog raspoloženja. Njegov angažman pripada onom delu kulture, onom delu nasledja kome Radoman Kanjevac svojim senzibilitetom i svojim dosadašnjim radom nesumnjivo pripada, a to je rok scena. S druge strane imate elemente pop kulture, zbog čega je njegov pesnički jezik i pesnički postupak otvoren ka jednom čitanju koje nije opterećeno nekakvim postmodernističkim tropima, dakle nije previše zasićen a, s druge strane, u prividno jednostavnim rečeničnim nizovima koji nisu poetska proza nego dug jedan stih slobodan sasvim, u svim prethodnim zbirkama pa i u ovoj, koji ima, naravno, svoj ritam i svoj tempo, u toj jednostavnosti, naoko prisnosti koja se uspostavlja izmedju pesama i čitaoca, gde pesnik na jednom mestu i kaže kako se "kao usamljen jahač" probija kroz redove  svoje pesme. S druge strane imate tu osenčenost nekakvim tamnim osećanjima, melanholijom, nostalgijom, podsećanjem na jedan egzistencijalni izbor usamljenosti kao nekakvog opredeljenja.


Pero Zubac:

U ovoj sam se knjizi sretao sa puno pesama koje me nisu ostavile ravnodušnim, kojima sam se vraćao kao što se vraćam slikama iz minulih radosti; to su pesme u kojima pleni ogrlica od slika iz sećanja kao u Antićevom "Hiljadu i jednom bubnju", kao kod kasnog Brela, kao u ranog Volta Vitmena, dakle pesnika koje uvek čitam iznova i uvek pronalazim u pesmama neke slojeve koje nisam primetio ranije.

Kanjevac je ovovremen pesnik čiji stih ne zazire od jare svakodnevlja, zato je i čitan jer čitalac u njegovoj poeziji prepoznaje vreme u kojem živi.

U završnoj pesmi prvog izdanja "Vlati trave" Volt Vitman upozorava svoga čitaoca da pevanje za njega "nadilazi granice puke književnosti i izjednačuje se sa postojanjem" - "Kamerado, ovo nije knjiga / Ko uzima ovo uzima čoveka". I čitalac koji se prepozna u Kanjevčevoj poeziji umeće da razazna i ushit i gorčinu i veru i rezignaciju, progovor lepote i prigovor netrajnosti, a celim zazivom na putovanje pesnik kao da mu poručuje kao Josif Brodski čitaocu davne 1970:

"Upri prstom put mračnog bezdna - gde bi, ko vrisak oporosti, trebalo da stoji zvezda; ako je nema, tad oprosti..."


Dragoljub Stanković:

Knjiga pesama Radomana Kanjevca Putujem dobila je takvu medijsku podršku i promovisalo je toliko kritičara da su to dovoljni razlozi da se zapitamo čime je ona zaslužila toliku pažnju? Odgovor je vidljiv posle prvog čitanja i on glasi: melanholija. Kakva je pak vrsta splina u pitanju, probaćemo da dokučimo. Ovde, naime, imamo posla ne toliko sa zahtevnom poetikom koliko sa providnom retorikom, o kojoj se može reći da je zatvorena, okrenuta sebi samoj, konstruisana u samosažaljivom tonu, puna želje da se ispadne pametan - umesto da se komunicira sa čitaocem. Ove pesme pre svega su deklamatorske, lako ih izvode autor ili glumci, dok na papiru izgledaju plošno, jer nema ničeg spektakularnog da ih podrži. Kao da čitate stihove nekog šlagera. ). Prigodna, deklarativna, melanholična poezija, uz pseudo - samokritiku (Osmeh), ustvari samodopadljiva, nesubverzivna i pomiriteljska u smislu da zamagljuje oštrinu stavova (Oktobar) - zar to nije idealno štivo za naš književni establišment? Nije onda čudno u ovom slučaju, da se želi biti i poučitelan (Kad sam najviše sam), iako navedene osobine mogu da krase samo onu poeziju koja svoju površnost skriva ispod tzv. konzervativnih shvatanja. Ta su shvatanja kod Kanjevca eksplicitno iskazana (Koža).
Nameštena ili ne, melanholija Kanjevca zatvara naša vrata percepcije i pruža samo očaj. Njegova tuga liči na sebično samosažaljenje, žal za mladošću, za još moći i uživanja bez odgovornosti prema sebi i drugima, epohi. U pesmi Perfect Day to je opelo/ Našim najboljim, zauvek izgubljenim godinama. Zato se i dopao našoj eliti koja ne želi da se suoči sa sobom, u svetskim razmerama.


Sonja Kovljanić:

Jedan od naših najčitanijih savremenih pesnika, Radoman Kanjevac, oglasio se šestom pesničkom knjigom pod nazivom Putujem. Unekoliko, ona se nastavlja na njegove ranije zbirke, pre svega prepoznatljivim senzibilitetom pesničkog govora, ali donosi i drugačije poetske slike i drugačija iskustva od prethodnih. Zamišljena kao intimni poetski putopis kroz prostor ali i vreme, knjiga Putujem zaokružena je rodjenjem i smrću jedne ljudske egzistencije, koliko realne toliko i fiktivne. Bez ciklusne podele koja bi ukazivala na odredjene teme i motive, u ovoj zbirci okupile su se i zavičajne i deskriptivne i ljubavne i misaone i angažovane pesme. No, svima njima je zajednički ton saopštavanja, odnosno način pevanja, stišan i miran čak i kada referiše o negativnim savremenim pojavama i okolnostima, neostvarenim ljubavima, ili, pak, o neumitnoj prolaznosti ljudskog života.  Sugestivni su stihovi u kojima se predočavaju posledice ubrzanog razvoja tehnologije i genetike kojima se parahedonizmom poništava individualnost i bit ljudske komunikacije i humanosti.

Prijemčivost ovih pesama i identifikacija u njima ostvaruje se kako neposrednim pesničkim govorom tako i izborom pojedinih dogadjaja i trenutaka uobličenih u poetski dokument. Tako koncert Rolingstonsa na atinskom Olimpijskom stadionu, knjževno veče Čarlsa Simića u Kulturnom centru Beograda, 5. oktobar i niz implicitnih i eksplicitnih asocijacija na kultne filmove, umetnike i zaboravljene velikane dobija svoj poetski glas. Kao posebno uspele, izdvajaju se pesame u kojima se predočavaju susreti sa sopstvenim ja na realnim i imaginarnim putešestvijama, kao i one u kojima su pesma i njena suština glavni junaci. Uz komunikativnost koja se često ističe kao vrednost i prijemčivost Kanjevčeve poetske reči i slike, rame uz rame stoje muzika i ritam. Time su atributi ovakvog poetskog sveta čežnja, intuitivnost, neuhvatljivost, ali i skladnost, duhovnost, (sa)osećajnost. Poezija koja se lako čita ali dugo pamti.

KAO RUKA NIZ VRAT KONTRABASA
Igor Marojevic.


Jedan deo trece knjige poezije Radomana Kanjevca tematski se krece oko toposa stare Grcke i hrišcanstva.Ideoloski zrelo,fragmenti pred-gradje opsteljudskog iskustva prilagodjeni su današnjem motrištu.Aktuelni trenutak kolonizuje Kanjevcevo pesnicko bice:tako je-mada nešto manje-dok on peva o ljubavi,a narocito kad pokušava da pretoci u stihove savremene dogadjaje od javnog ili polu-javnog znacaja(poseta Handkea,pulsiranje caršije,aluzije na književni život...)Ovakvom komunikativnošcu dolazi do neizbežnih opštih mesta,odnosno stvara se prostor za satiru,koji nije rdjavo iskorišcen,mada Kanjevac pokazuje i sklonost ka prejakim moralistickim poentama.Izvan proizvoljnih rimovanja i opštih mesta kao "žrtve žanra",jezik ove zbirke je osmišljeno "sveden".Cini se da je mogucnost svežeg govorenja vecitih tema i pesama sa satirickim potencijalom glavni kapital ovog pesnika.

Blic,29.06.1999.

NOVA POJAVA U NAŠEM PESNIŠTVU
Dr Aleksandar Jerkov
.


Obnavljajuci komunikativnost domace poezije s citaocem Kanjevac je intimno iskren, duhovit,ironican,neposredan,sudija,svedok i pesnik svog vremena.Njegovi stihovi citaju se u rasponu od sentimentalnosti do užasa nad svetom.On je pronašao jedan fini balans izmedju price koju stihovi saopštavaju,izmedju iskaza u stihu, i izmedju tropa, izmedju simbolike,onoga što daje neku vrstu pesnicke snage.Tako da je Radoman Kanjevac neka vrsta nove i vrlo zanimljive pojave u našem savremenom pesništvu. On,sa jedne strane obnavlja komunikativnost stiha,a sa druge strane ne utapa se u neku vrstu praznog prepricavanja dogadjaja i ambijenata.Knjiga Kao ruka niz vrat kontrabasa,koja ima unutrašnju trodelnu strukturu,zaista je fino komponovana i ovaj novi,mladi izdavac potrudio se da ona bude prezentovana na najbolji moguci nacin.

KO CE SAD DA CITA PESME
Dr Draško Redjep
.

Otvoreno pismo Radomana Kanjevca na temu naše savremene recepcije odgovara mnogobrojnim pitanjma o smislu stiha,govora svakako.postojanja uopšte.Lirika Radomana Kanjevca okrenuta je jednom drukcijem sazveždju:njegova geografija nije odavde,ali je svevideca,zaumna,prepoznatljiva u svojoj istinitosti.Nije tek slucajnost što se u ovoj znamenitoj našoj lirskoj knjizi Neva uliva u Savu,i što se sablja Suvorova,sasvim eroticna,uostalom,javlja kao znamenje,ali je svakako istinito da je ovaj pesnik,namah kompletan i bogat,pokazao i naše ruske i novosadske motive kao verodostojnu imenicu Tamnave koja tiho tece,uspravna kao da stoji. Kanjevac je danas,baš ono,kako bi moji drugari rekli,kul.Ali,da odmah dodam,ne po cenu jeftinih,frivolnih i svuda važecih napeva.U reci ponornici njegove pesme svakad je nezauzdan jedan hat(ovo nije iz madjarskog:Hat perse)koji ovu magijsku našu sudbinu prepoznaje opipljivo,intimisticki i ponekad posve,posve svecano.Pesnik koji je isto bio u prilici da spojem dveju reci:Pravo slavlje bude upotrebljen,na nacin poznatih sintagmi iz romana Aleksandra Tišme,nama,danas i ovde,i jos ponegde,svedoci o vremenu roka zaumno,bogato,svakako nostalgicno. Rok,velika antiratna i internacionalna tema,isto je,kako moj pesnik Kanjevac veli,bio,prvi put u ovom ratu koji je,može biti ipak završen(kanda je nastao onaj Munjeviti mir o kome je pisao Dušan Matic u svojoj kultnoj knjizi)drasticno je korišcen na svim stranama,svakako na onim trima koje su nam zamalo došle glave.(Napomena je moga pesnika da u Vijetnamskom ratu nije bilo roka kao upotrebe coveka:Vijetnam ga nikad cuo nije). Kanjevac piše,kako sam napominje,vazda jednu jedinu pesmu i nikako da je završi.Niko nas,uostalom,nije toliko udaljio od spoznaje života kao lažna obecanja,kao mrak zla.Poznate su Kanjevceve senzibilne opaske o jednom vencanju u Sabornoj crkvi,novosadskoj.U pitanju je,baš na primeru Kanjevceve izravne,ciste,autenticne lirske kadence,mogucnost izbora.Srpsko citaliste je davno,pocetkom veka,svakako,imalo mogucnost izbora:Zmaj ili Laza.Svako ima i rok kakav zaslužuje. I upravo je naše svetlo cistiliste u tome da smo mogli da raspoznamo i Galiju,i Lutajuca Srca,i Ekatarinu Veliku.Nema azbuke koja ima samo jedno slovo.Makar se zvalo i Bijelo dugme. Veoma ozbiljna knjiga Radomana Kanjevca,koja nas je,ovih dana još i uznemirila i u mnogo cemu uozbiljila,racuna s ostatkom.To je ostatak našeg umovanja,i-još cešce-preostali deo naše,recimo jugonostalgije.Sve ostalo je prepušteno igri. No Katul nije samo snatrio svoj ladanjski san.Tako i Kanjevac,koji je na velika vrata ušao u našu poeziju,spremno se,uostalom i veoma hrabro,oslobodio svojih zmijskih košuljica ranih uspomena na rok i na naša sirota oduševljenja. Svaka mu cast:meni,kao jednom,usudjujem se da kažem, konkretnom citaocu,Radoman Kanjevac je priredio,kako bi se reklo u našoj melodrami,veliki praznik poezije i cistote.


Borba,decembar,1995.


PESMA NA MATERNJEM JEZIKU
Saša Tomaševic
.


Beogradski pesnik Radoman Kanjevac spustio je svojom trecom zbirkom pesama prste na žice kontrabasa i odsvirao sve važnije tonove svoje poezije.Uoblicena u svojevrstan pesnicki dnevnik,knjigu utisaka i u papir utisnutih secanja,hroniku društvenih zbivanja u poznatoj gradskoj sredini,zbirka Kao ruka niz vrat kontrabasa gotovo je kataloški prikaz pesnikovih tema,motiva,stilskih figura,rima. Citav se pesnik upisao u najnoviju knjigu,opisao svoju ljubav i melanholiju,predstavio svoj bol i mir,zamislio se nad prolaznošcu i prepustio se trenutrku uživanja.Pod mesecom koji se stidljivo šunja u stilu starih ljubavnika,u magli spuštenoj na obale Save i Dunava ravnog kao papir za pisanje,Kanjevac mišlju obilazi grad i slika lepe portrete,prizore uradjene sfumatom starih majstora,guste pejzaže,odlicne psiholoske skice.Na pojedinim mestima pesnik ozvuci sliku jedva primetnom rimom,kroz stih provuce melodiju koraka,poljubaca,truba koje uzalud sviraju bluz. Upecatljive slike Kanjevac pocesto doziva iz davne prošlosti;u njegovoj zbirci susrecu se Odisej i monah Sava,Stefan Nemanja i Atina,Ali-paša i Rubljov,dok Car Uroš sedla severni vetar i krece u susret karavanu koji mu donosi Jelenu Anžujsku. Kolumbo koji otkriva obale "Indije" praotac je svih bakljonosaca,Kaliguline ruke drhteci otkrivaju sve ljudske grehe bacene na lomacu savesti. Kanjevceva poezija premošcuje vreme,nalazi u svakom univerzalnog coveka i svevremenu rec,svakodnevicu upisuje u hroniku citavog sveta. Putovanja se,medjutim,uvek sliju na one iste obale Save i Dunava,u grad u kome nastavnica srpskog jezika mrmlja kako je Peter Handke lep,gde poezija još može da natoci najbolje anticko vino,oporo kao stih.Samo je u tom gradu cak i nezavršena pesma lepa kao netaknuta devojka,samo na jeziku kojim ljudi u tom gradu govore pesme ove zbirke zaista zvuce kao pesme.Na svim drugim jezicima one su samo slika,pola stiha,tiha molba,naslov,psovka ili samo tacka

Beogradske novine,14.05.1999.

EROTIKA
Dr Draško Redjep


Konacno,i konacno. Javio se veliki naš glasnik i pesnik. Knjiga mu ima znak cistog erosa,kontrabasa koji se,još uvek,i u ovim nocnim stravicnim vatrometima cuje. Radoman Kanjevac,neprolazan. Kontrabas.I seks. Ne uvek predvidljivi pesnik govorio je o orgazmu kao o maloj smrti. Sada Radoman Kanjevac,i inace erotican i drukciji,ima naslov koji možda ponajviše obeležava ove besane naše noci: Kao ruka niz vrat kontrabasa.

Svet,10.05.1999